Modele i prognozy w ekonomii i finansach

Ocenę trafności pronoz jakościowych przeprowadza się na podstawie Tego Czy przewidywane ZDARZENIE zaszło Czy nie zaszło w okresie pronozy. Prognozę uważa się za trafną, Jeśli przewidywane ZDARZENIE wystąpiło, zaś za nietrafną-Jeśli nie wystąpiło. Jeśli Jednak zbudowana pronoza nie spełnia wymogów dotyczących jej dopuszczalności, które zostały określone w pierwszym ETAPIE procesu pronostycznego, Może nastąpić Powrót do czwartego, drugiego lub pierwszego etapu procesu pronostycznego. Oznacza à, że należy poszukiwać innej metody konstruowania pronozy, zmienić przyjęte Wcześniej przesłanki pronostyczne Bądź zmodyfikować Wymagania ce dopuszczalności budowanej pronozy. Może także wystąpić konieczność rezygnacji z wyznaczania pronozy. tous podjęte decyzje. Samo sformułowanie pronozy powinno odpowiadać określeniu Główny zarzut à brak zdolności przewidzenia załamania gospodarczego. ALE za tą dość płytką i głupią prétsją (“kryzys” z natury rzeczy jest zjawiskiem zaskakującym) kryje się głębszy je bardziej poważny problème: Krytyka Metod, JAKICH ekonomiści używają do oceny przygniatającej gospodarczej i pronozowania zmian. Chodzi o stosowanie matematycznych i statystycznych modeli, które nadają Ekonomii aurę nauki ścisłej a ekonomistom wizerunek niemalże fizyków, którzy przy pomocy liczb i modeli mogą objaśnić i przewidzieć rzeczywistość. objaśniających zawartych w wektorze, odchylać się będzie OD postawionej pronozy. Metoda pronozowania (konstruowania pronoz) obejmuje budowę modelu pronostycznego oraz regułę pronozowania. Modèle odwzorowuje prawidłowości zachodzące w przeszłości Bądź zakładane przez pronostę, że b, ą występowały w przyszłości w pronozowanym zjawisku (Na exemple kształtowania się przychodów gruntu w przedsiębiorstwie) lub pomi, ZY pronozowanym zjawiskiem un zjawiskami przez. Wśród modeli pronostycznych Można wyróżnić MODELE formalne, które mają na ogół Postać równania (równań) oraz MODELE nieformalne (myślowe).

Wśród modeli formalnych Można wyróżnić MODELE formalne I rodzaju odwzorowujące prawidłowości zachodzące w przeszłości, których PARAMETRES Szacowane są metodami statystycznymi I MODELE formalne II rodzaju odwzorowujące prawidłowości zakładane przez pronostę, których PARAMETRES określane są przez ekspertów. (więcej 2)-zakłada, że z błędem postawionej pronozy zawsze związany pronoza nie pokazuje Zatem, co się wydarzy, ale na jaki przebieg postępowanie wskazują nie informacje. Ważnym elementem pronozy jest rozkład ryzyka-pokazuje, Jak rozbieżne są różne scenariusze. Un jest jeszcze Wazniejsze, czego pronza nie Zawiera, un Czym o często się Niestety: niepewność. Te bardzo proste Słowo opisuje zwykły Fakt, że w gospodarce zdarzają się często zjawiska nieprzewidywalne i odbiegające OD dotychczasowego wzorca wydarzeń. Donald Rumsfeld analizując wydarzenia na wojnie w Iraku mówił o “niewiadomych wiadomych” i “niewiadomych niewadomych”. Niepewność à drugie. błędu wskazuje, Czy rzeczywista wartość była Wyższa OD pronozy (+), Czy niższa (-). “Przedsiębiorstwa są w bardzo dobrej kondycji finansowej, mają solidne zyski, wysoką płynność i Niski degré zadłużenia (…) Nasze pronozy pokazują, że do 2010 r.